Mon­ta­ko pol­tin­ta, mil­lais­ta mate­ri­aa­lia, miten hoi­de­taan ja min­ne sijoi­te­taan – näis­tä piir­teis­tä tun­nis­tat hyvän kaasugrillin

Hyvää ja maukasta grillauskesää! Kesästä tulee parempi, kun hankit kunnon materiaaleista tehdyn grillin ja maukkaampi, kun pidät grillin puhtaana.Hyvää ja maukasta grillauskesää! Kesästä tulee parempi, kun hankit kunnon materiaaleista tehdyn grillin ja maukkaampi, kun pidät grillin puhtaana.

Gril­li kuu­luu kesään, mut­ta huo­nol­la gril­lil­lä ei ole kiva gril­la­ta. Vähän hei­kom­pi­kin gril­li voi toi­mia satun­nai­ses­sa käy­tös­sä koh­tuul­li­ses­ti, mut­ta hei­kot mate­ri­aa­lit joka tapauk­ses­sa joh­ta­vat lyhyem­pään käyt­töi­kään ja vii­meis­tään gril­lin hajo­tes­sa har­mit­taa. Muka­vam­pi gril­laus­ko­ke­mus syn­tyy hyvis­tä mate­ri­aa­leis­ta val­mis­te­tus­ta ja oikein mitoi­te­tus­ta gril­lis­tä. Usein gril­lin teho mai­ni­taan mai­nok­ses­sa kilowat­tei­na, mut­ta perus­käyt­tä­jän kan­nat­taa kiin­nit­tää ennem­min huo­mion­sa gril­lin poltinten… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus