Mie­li­pi­de: Hau­ki­pu­taan ulko­jäil­le uudistuksia

Hau­ki­pu­taal­le pitäi­si tul­la läm­pi­mät kopit, jois­sa voi­si käy­dä läm­mit­te­le­mäs­sä, kos­ka jos­kus on todel­la kyl­miä päi­viä. Siel­lä voi­si pukea ulko­jää­va­rus­teet pääl­le. Kop­pien pitäi­si tul­la jäi­den vie­reen ja nii­den pitäi­si olla ehdot­to­mas­ti lämpimät.

Hau­ki­pu­taal­la pitäi­si käy­dä jää­dyt­tä­mäs­sä ja auraa­mas­sa kent­tää useam­min, kos­ka ken­til­lä käy pal­jon poruk­kaa. Sil­loin ei itse tar­vit­si­si aura­ta kent­tää lumikolalla.

Haluan uudis­tuk­sia, kos­ka ulko­jäil­lä oli­si muka­vam­paa olla ja tuli­si lii­kut­tua enem­män, kun siel­lä oli­si kiva olla kauemmin.

Elmo Lin­na 8F, Hau­ki­pu­taan koulu