Mai­nio kala­ret­ki hui­pen­si kevätkauden

Etualalla onkivat Sirpa Kröger ja Sauli Lempiäinen, joka on jo kokenut kalamies, ja jonka idea kalaretken järjestäminen oli.Heistä ottaa kuvaa valkoiseen hattuun sonnustautunut Heidi Similä. Kuvassa myös osallistujien avustajia ja Iin Kalamiesten jäseniä, jotka opastivat onkijoita kalastuksen saloihin.Etualalla onkivat Sirpa Kröger ja Sauli Lempiäinen, joka on jo kokenut kalamies, ja jonka idea kalaretken järjestäminen oli.Heistä ottaa kuvaa valkoiseen hattuun sonnustautunut Heidi Similä. Kuvassa myös osallistujien avustajia ja Iin Kalamiesten jäseniä, jotka opastivat onkijoita kalastuksen saloihin.

Kalat pols­ki­vat ran­ta­ve­sis­sä, ja onki­jat tui­jot­te­li­vat kes­kit­ty­nei­nä koho­jaan. Kala­kin oli syön­nil­lään, kun vuo­roin Hau­ki­pu­taal­la ja Iis­sä kokoon­tu­van Koh­taa mut ‑kah­vi­lan kävi­jät viet­ti­vät kevät­kau­den vii­meis­tä kokoon­tu­mis­ker­taan­sa Praa­van sata­maan suun­tau­tu­neel­la kalas­tus­ret­kel­lä. Kalas­tus­vä­li­neet, syö­tit ja opas­tuk­sen tou­huk­kail­le onki­joil­le tar­jo­si­vat Iin Kala­mie­het ry:n edus­ta­jat. Koh­taa mut ‑kah­vi­la on osa Kehi­tys­vam­mais­ten Tuki­lii­ton Elä­mä omak­si ‑han­ket­ta, jon­ka toi­min­ta käyn­nis­tyi vii­me syksynä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus