Liki 16 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta äänes­tä­nyt ennakkoon

Vilkkaimmin ennakkoon oli äänestetty Hailuodossa ja vaisuimmin Siikalatvalla. Pohjois-Pohjanmaalla toiseksi alhaisin ennakkoäänestysprosentti oli Iissä maanantaiaamun tilastojen mukaan. Kuva Auli Haapala.Vilkkaimmin ennakkoon oli äänestetty Hailuodossa ja vaisuimmin Siikalatvalla. Pohjois-Pohjanmaalla toiseksi alhaisin ennakkoäänestysprosentti oli Iissä maanantaiaamun tilastojen mukaan. Kuva Auli Haapala.

Alue­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus kipusi 15,9 pro­sent­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­la maa­nan­tai­aa­muun kel­lo 10 men­nes­sä. Ennak­koon voi äänes­tää vie­lä tänään tiis­tai­na 18.1. Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la äänes­ty­sak­tii­vi­suu­des­sa oltiin hie­man jäl­jes­sä val­ta­kun­nan luke­mis­ta, sil­lä koko maas­sa 16,5 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta oli äänes­tä­nyt ennakkoon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus