Lelu­kaup­pa ava­si oven­sa

Leluait­ta on avan­nut oven­sa Hau­ki­pu­taal­la Joke­lan­tie 1:ssä kir­jas­toa vas­ta­pää­tä. Yrit­tä­jä Anu Kor­jo­nen ker­too, että kau­pan avaa­mi­nen oli mie­tin­näs­sä pit­kään ja hän oli kat­so­nut tyh­jil­lään ole­via tilo­ja sil­lä sil­mäl­lä, että tuos­sa oli­si juu­ri sopi­va lii­ke­paik­ka näy­teik­ku­noi­neen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus