Lap­si­per­hei­den koti­pal­ve­lu saa jatkoa

Oulun hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­ta päät­ti tiis­tain kokouk­ses­saan, että mak­sut­to­man kah­den vii­kon koti­pal­ve­lun myön­tä­mis­tä lap­si­per­heil­le jat­ke­taan myös vuon­na 2021. Lap­si­per­hei­den koti­pal­ve­lua myön­ne­tään per­he­pal­ve­lu­na kai­ken ikäi­sil­le lap­sil­le ja hei­dän per­heil­leen, jos heil­lä on eri­tyi­nen per­he- tai elä­män­ti­lan­ne tai jokin toi­min­ta­ky­kyä alen­ta­va syy. Toi­min­ta­ky­kyä alen­ta­via syi­tä ovat esi­mer­kik­si sai­raus, syn­ny­tys, vam­ma tai muu vas­taa­van­lai­nen syy, kuten uupu­mus tai rasit­tu­nei­suus. Maksuttoman… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus