Lap­sia jäälautoilla

Varoi­tuk­sen sana lap­sil­le, että jää­lau­toil­le ei sovi men­nä leik­ki­mään. Muis­ta­kaa van­hem­mat­kin jutel­la täs­tä aihees­ta koto­na lapsille.

Alku­vii­kos­ta aina­kin Yli-Iis­sä Iijoel­la ja Hau­ki­pu­taal­la Kii­min­ki­joel­la on näh­ty lap­sia leik­ki­mäs­sä ran­to­jen jäälautoilla.

Vesi on kyl­mää ja jää­lau­tal­la voi ajau­tua kau­as­kin ran­nas­ta, eikä ulko­vaat­teet pääl­lä ole help­poa uida, vaik­ka osai­si­kin. Leik­ki on hengenvaarallista.

Aikui­set, jot­ka näet­te lap­sia näis­sä lei­keis­sä, käy­kää välit­tö­mäs­ti komen­ta­mas­sa hei­dät pois lautoilta!

Vaa­ral­li­set leikit