Lähi­va­lo­jen laa­dun para­ne­mi­nen sal­lii entis­tä kirk­kaam­mat kaukovalot

Mitä enemmän joutuu ajamaan maantiellä, sitä enemmän hyötyy hyvistä lisäkaukovaloista.Mitä enemmän joutuu ajamaan maantiellä, sitä enemmän hyötyy hyvistä lisäkaukovaloista.

Auton lähi­va­lo­jen taso pää­te­tään, kun auto oste­taan. Valo­ku­viol­taan ja kor­keu­del­taan hyvin tark­kaan rajat­tu­jen lähi­va­lo­jen tason nos­to jäl­kia­sen­tei­sil­la lisä­va­loil­la on han­ka­laa, käy­tän­nös­sä omis­ta­ja voi vai­kut­taa lähi­va­lo­jen­sa tasoon lähin­nä pitä­mäl­lä valot puh­tai­na ja käyt­tä­mäl­lä hyviä polt­ti­moi­ta. Kau­ko­va­loil­le sen sijaan on teh­tä­vis­sä pal­jon­kin. Nykyi­sin auton omien ja jäl­kia­sen­net­tu­jen kau­ko­va­lo­jen yhteen­las­ket­tu refe­rens­si­lu­ku eli las­ken­nal­li­nen suh­de­lu­ku, joka ker­too valo­voi­man pinta-alayksikköä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus