Kurt­ti­la ja Räi­sä­nen pon­nis­ti­vat Hopea­som­pa­ryh­mään

Eemeli Kurttilan ja Sami Räisäsen tähtäimessä on jo tuleva kausi.Eemeli Kurttilan ja Sami Räisäsen tähtäimessä on jo tuleva kausi.

Hiih­to­lii­ton tule­vat val­men­nus­ryh­mät yhdis­te­tyn osal­ta on valit­tu. Hopea­som­pa-ryh­mään valit­tiin hau­ki­pu­taa­lai­set Eeme­li Kurt­ti­la ja Peter Räi­sä­nen.

Hopea­som­pa­ryh­mä­läis­ten val­men­nus toteu­te­taan pää­osin ylä­kou­lu­val­men­nuk­se­na Vuo­ka­tin urhei­luo­pis­tol­la ja alue­lei­reil­lä. Vuo­ka­tis­sa vie­te­tään ensi kau­del­la aina­kin kuusi viik­koa. Ensim­mäi­nen lei­ri jär­jes­te­tään jo kesä­kuun alus­sa poik­keus­jär­jes­te­lyin, mis­sä urhei­li­jat har­joit­te­le­vat pien­ryh­mis­sä.

Hopea­som­pa-ryh­mään pää­sy oli pojil­le mie­lui­nen uuti­nen. Pojat pää­si­vät mais­ta­maan ryh­mä­val­men­nus­ta jo lii­ton orga­ni­soi­mas­sa Minit– ryh­mäs­sä. Hopea­som­pa-ryh­mäs­tä on puhut­tu jo vuo­sia, ja kun kehi­tys hyp­pää­mi­ses­sä ja fyy­si­sel­lä puo­lel­le on ollut tasais­ta, niin valin­ta tuli mah­dol­li­sek­si, poi­kien val­men­ta­ja Sami Räi­sä­nen ker­too. Nyt tai­taa tul­la vie­lä yli­mää­räis­tä tsemp­piä tree­nei­hin.

Kulu­nut tal­vi oli rik­ko­nai­nen säi­den osal­ta ja koro­na rokot­ti lop­pu­tal­vea. Kau­den hui­pen­nuk­sek­si nousi Christ­mas Tour­na­ment Venä­jäl­lä ja ensim­mäi­set FIS Youth Cup -kisat. Har­joit­te­luo­lo­suh­teet oli­vat kiven taka­na, ja koti­mä­ki Vir­pi­nie­mi ei saa­nut riit­tä­vää lumi­pei­tet­tä koko kau­den aika­na. Hyp­py­tun­tu­maa pidet­tiin yllä Hau­ta­mäen vel­jes­ten tyy­liin ja arki-iltai­sin pojat kus­kat­tiin Tai­val­kos­kel­le hyp­pää­mään.

Kesä vie­te­tään nyt lei­reil­lä, hypä­tään sään sal­lies­sa Vir­pi­nie­mes­sä sekä har­joi­tel­laan moni­puo­li­ses­ti ja kovaa. Enni Kan­gas veti ylei­sur­hei­lu­ken­täl­lä tree­ne­jä vii­me kesä­nä ja koke­muk­set oli­vat niin hyviä, että jat­kam­me myös tätä, lopet­taa Sami Räi­sä­nen.