Koti­mais­ta rikos­draa­ma­sar­jaa kuvat­tiin Kel­los­sa – “Tari­na on nivok­sis­sa poh­jois­poh­ja­lai­seen mie­len­mai­se­maan”

Dokumenttielokuvistaan aiemmin tunnettu Mika Ronkainen ohjaa Kaikki synnit -rikosdraamasarjan.

Tele­vi­sio­sar­jan kuvauk­set herät­ti­vät kes­kus­te­lua Kel­los­sa, kun lii­ken­tee­noh­jaa­jat jou­tui­vat het­kit­täin pysäyt­tä­mään auto­jen kul­kua nuo­ri­so­seu­ran talon ympä­ris­tös­sä. Kai­ken taus­tal­la ensi kevää­nä kuusio­sai­nen rikos­draa­ma­sar­ja, joka kan­taa työ­ni­meä Kaik­ki syn­nit. Poh­jois-Suo­meen fik­tii­vi­seen Var­ja­kan kun­taan sijoit­tu­vas­sa sar­jas­sa seu­ra­taan hel­sin­ki­läis­tä rikos­tut­ki­ja Lau­ri Räi­hää (esit­tä­jä­nä Tun­te­mat­to­mas­ta soti­laas­sa ja Hevi reis­sus­sa näy­tel­lyt Johan­nes Holo­pai­nen), joka saa komen­nuk­sen sel­vit­tä­mään koti­seu­dul­laan tapah­tu­nut­ta mur­hien sar­jaa. Teh­tä­vä antaa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus