Kotia­te­riat toi­mi­te­taan jat­kos­sa kyl­mi­nä koko Oulun alu­eel­la

Ran­ta­poh­ja Oulun Ser­vii­sin kotia­te­riat muut­tu­vat kyl­mi­nä toi­mi­te­tuik­si 6.1.2018 läh­tien Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä, Oulun­sa­los­sa, Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä. Ate­ri­aan kuu­luu jat­kos­sa pää­ruo­ka, salaat­ti tai kas­vis­li­sä­ke sekä jäl­ki­ruo­ka. Asiak­kaan on han­kit­ta­va itse mai­to ja lei­pä. Ruo­ka val­mis­te­taan ja pika­jääh­dy­te­tään tiet­tyyn astee­seen. Ruo­kaa ei jää­dy­te­tä. Ate­ria on Ser­vii­sin mukaan kyl­mä­nä toi­mi­tet­tu­na miko­bio­lo­gi­ses­ti tur­val­li­sem­paa kuin läm­pi­mä­nä toi­mi­tet­tu ate­ria.  Myös ravin­toar­vot säi­ly­vät…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus