Koro­na ruuh­kaut­taa nuo­hoo­jien syk­syä

Kuukauden nuohoustauko keväällä voi tietää nuohoojille ruuhkaa syksyksi.Kuukauden nuohoustauko keväällä voi tietää nuohoojille ruuhkaa syksyksi.

Koro­na-aika puri nuo­hoo­jien toi­min­taan ison loven. Maa­lis­kuun lopus­sa Nuo­housa­lan kes­kus­liit­to Ry lin­ja­si sisä­mi­nis­te­riön suo­si­tus­ten mukai­ses­ti, että koro­na­vi­ruse­pi­de­mian vuok­si muut kuin aivan vält­tä­mät­tö­mät nuo­houk­set tuli väliai­kai­ses­ti siir­tää. Lii­ton ohjeis­tuk­se­na oli, että tou­ko­kuun puo­leen­vä­liin saak­ka käy­tiin nuo­hoa­mas­sa vain palo- ja asu­mis­tur­val­li­suut­ta sekä huol­to­var­muut­ta uhkaa­vat koh­teet. Lisäk­si liit­to kes­keyt­ti nuo­hous­pal­ve­lui­den mark­ki­noin­nin poik­keus­o­lo­jen ajak­si. Iiläi­nen nuo­hous­yrit­tä­jä Ari Läm­sä ker­too,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus