Kol­men vuo­si­kym­me­nen edes­tä runo­ja yksiin kansiin

Kari Holma, Timo Barck ja Seppo Barck ovat kaikki tyytyväisiä lopputulokseen ja he pitivät projektia mielenkiintoisena ja antoisana.

Pate­nie­mes­tä kotoi­sin ole­va Timo Barck on kir­joit­ta­nut runo­ja jo 90-luvun alus­ta läh­tien. Runo­ja hän on kir­joit­ta­nut jo yli 300, ja nyt noin kol­mas­osa niis­tä on pääs­syt kir­jan kan­sien väliin, kun Barck yhdes­sä hau­ki­pu­taa­lai­sen Kari Hol­man kans­sa on jul­kais­sut Pol­ku elä­mään ‑nimi­sen runo­teok­sen. Hol­ma sel­ko­suo­men­si, kuvit­ti ja tait­toi teok­sen. Teos on Hol­mal­le ensim­mäi­nen, jos­sa hän toi­mii kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja­na toiselle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus