Kir­jas­to­jen rajoi­tuk­set jat­ku­vat 7.3. saakka

Oulun kau­pun­gin koro­naan liit­ty­vät suo­si­tuk­set ja rajoi­tuk­set jat­ku­vat ennal­laan 7.3. saak­ka. Avoin­na ole­vis­sa kir­jas­tois­sa tulee asioi­da nopeas­ti ja nou­dat­taa hygie­niaoh­jei­ta ja tur­va­vä­le­jä. Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan. Kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­ta käyt­tää mas­ke­ja ja visii­re­jä tur­val­li­suus­oh­jei­ta noudattaen.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla