Kii­min­gin, Hau­ki­pu­taan ja Iin seu­ra­kun­tien jäsen­mää­rä laskee

Rantapohjan alueen seurakunnissa kirkkoon kuulutaan vielä selvästi Oulua ja muita suuria kaupunkeja enemmän. (Kuva: Rantapohjan arkisto)Rantapohjan alueen seurakunnissa kirkkoon kuulutaan vielä selvästi Oulua ja muita suuria kaupunkeja enemmän. (Kuva: Rantapohjan arkisto)

Koko Oulun alu­eel­la kirk­koon kuu­luu noin 67 pro­sent­tia kau­pun­gin asuk­kais­ta. Oulun evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sis­sa seu­ra­kun­nis­sa kirk­koon kuu­lui vuo­den 2023 päät­tyes­sä 144 401 hen­ki­löä. Kirk­koon liit­tyi 863 hen­ki­löä, kun vas­taa­va luku vuon­na 2022 oli 789 hen­ki­löä. Kir­kos­ta ero­si 2649 hen­ki­löä, kun vuon­na 2022 kir­kos­ta eron­nei­ta oli 3042. Tie­dot löy­ty­vät Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon tilastoista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus