Kan­sal­lis­ta vete­raa­ni­päi­vää juh­lis­te­taan huomenna

Veteraanipäivien juhlallisuuksia päästään jälleen järjestämään yleisön kera koronarajoitusten poistuttua. Kuva vuoden 2016 kunniakäynniltä Haukiputaan sankarimuistomerkillä. Kuva: Hannu LiljamoVeteraanipäivien juhlallisuuksia päästään jälleen järjestämään yleisön kera koronarajoitusten poistuttua. Kuva vuoden 2016 kunniakäynniltä Haukiputaan sankarimuistomerkillä. Kuva: Hannu Liljamo

Kan­sal­lis­ta vete­raa­ni­päi­vää vie­te­tään jäl­leen 27. huh­ti­kuu­ta. Kan­sal­lis­ta vete­raa­ni­päi­vää on jär­jes­tet­ty vuo­des­ta 1988 läh­tien val­tio­neu­vos­ton pää­tök­sel­lä sotiem­me vete­raa­nien juh­la­na 27. huh­ti­kuu­ta, joka on myös Suo­men vii­me sotien päätöspäivä.

Kah­te­na vii­me vuo­te­na koro­na­ti­lan­ne on vai­kut­ta­nut juh­lien jär­jes­tä­mi­seen, mut­ta nyt huo­men­na kes­ki­viik­ko­na on luvas­sa yhtei­siä tilai­suuk­sia myös Ran­ta­poh­jan alueella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus