“Jos­pa muu­tos­ta tapah­tui­si”

– Totta kai piti käydä äänestämässä, se on velvollisuus, sanoivat Riitta Salkosalo ja Juha Kovalainen. Mukana pyörillä olivat Eetu ja Valtteri. Kaksospojat Henri ja Petri nukkuivat elämänsä ensimmäisen äänestysreissun vaunuissa.

Aurin­koi­nen kevät­sää hou­kut­ti läh­te­mään äänes­tä­mään koko per­heen voi­min Riit­ta Sal­ko­sa­lon ja Juha Kova­lai­sen. Muka­na oli­vat ensi syk­sy­nä kou­luun mene­vä Eetu, 3-vuo­tias Valt­te­ri ja vau­nus­sa nuk­ku­neet kol­men kuu­kau­den ikäi­set kak­so­set Hen­ri ja Pet­ri.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus