Iso-Mie­hi­kän saa­ren luon­non­hoi­to­työt jat­ku­vat talkootyönä

Iso-Miehikän saaren joenpuoleisella kaistaleella tehtiin kunnostustöitä vielä jäiden aikaan. Talkoot jatkuvat syksyllä. Kuva: Heikki AarnipuroIso-Miehikän saaren joenpuoleisella kaistaleella tehtiin kunnostustöitä vielä jäiden aikaan. Talkoot jatkuvat syksyllä. Kuva: Heikki Aarnipuro

Iso-Mie­hi­kän luon­non­hoi­dol­li­set kun­nos­tus­työt teh­dään aina­kin kah­te­na vuo­te­na tal­koo­voi­min, sil­lä Met­sä­hal­li­tuk­sel­la ei ole mah­dol­li­suus jat­kaa kun­nos­tuk­sia omal­la työ­voi­mal­la, sil­lä rahaa koh­tee­seen ei ole. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus