Hyvin­voin­tia­lu­een pal­ve­lu­jen kar­sin­ta ulot­tuu myös Ran­ta­poh­jan alueelle

Kiimingissä pääsee talouden tasapainottamisen toimenpide-ehdotuksien mukaan jatkossakin lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolle.Kiimingissä pääsee talouden tasapainottamisen toimenpide-ehdotuksien mukaan jatkossakin lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolle.

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een kaik­kien toi­mia­luei­den pal­ve­luis­ta kar­si­taan. Hyvin­voin­tia­lue­joh­ta­ja Ilk­ka Luo­ma ker­toi vii­me tors­tai­na jär­jes­te­tys­sä tie­dos­tus­ti­lai­suu­des­sa, että hyvin­voin­tia­lue ei voi jat­kaa toi­min­taan­sa nykyi­sel­lä raken­teel­la, sil­lä se tie­täi­si noin 150 mil­joo­nan euron ali­jää­mää hyvin­voin­tia­lu­een ensi vuo­den budjettiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus