Hyviä ideoi­ta Tor­pan­mäen urhei­lua­lu­eel­le

Oulun kau­pun­ki on ase­ma­kaa­voit­ta­mas­sa Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäen aluet­ta, jon­ne suun­ni­tel­laan mit­ta­vaa urhei­lu-, lii­kun­ta- ja vir­kis­ty­sa­luet­ta. Alu­een kehit­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­nei­ta asuk­kai­ta ja toi­mi­joi­ta oli kut­sut­tu kool­le tors­tai-ilta­na avoi­meen työ­pa­jaan ideoi­maan ja ker­to­maan toi­vei­ta alu­een kehit­tä­mi­ses­tä. Kut­sua oli kuul­tu, pai­kal­la oli kat­ta­vas­ti eri käyt­tä­jä­ryh­mien edus­ta­jia, muka­na oli myös lap­sia ja nuo­ria. Ram­boll Oy on valit­tu kon­sul­tik­si alu­een yleis­suun­nit­te­lun osal­ta.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus