Huu­me­ti­lan­ne läh­te­nyt lapa­ses­ta, mopo­mii­tit muut­tu­neet perseilyksi

Vanhempi konstaapeli Jaakko Kaakinen kertoi Iissä järjestetyssä Ehkäisevän päihdetyön viikon tapahtumassa, että huumetilanne on pahentunut Iissä ja Haukiputaalla muutaman viime vuoden aikana huomattavasti.Vanhempi konstaapeli Jaakko Kaakinen kertoi Iissä järjestetyssä Ehkäisevän päihdetyön viikon tapahtumassa, että huumetilanne on pahentunut Iissä ja Haukiputaalla muutaman viime vuoden aikana huomattavasti.

Alu­een huu­me­ti­lan­tees­ta iiläis­nuor­ten van­hem­mil­le vii­me kes­ki­viik­ko­na puhu­nut van­hem­pi kons­taa­pe­li Jaak­ko Kaa­ki­nen ker­toi synk­kiä totuuk­sia. Iin ja Hau­ki­pu­taan alu­een pai­kal­lis­po­lii­sien päi­väs­tä kuluu iso osa huu­mei­siin liit­ty­vien asioi­den selvittämiseen. 

– Huu­me­ti­lan­ne on täl­lä kyläl­lä aika lail­la läh­te­nyt lapa­ses­ta. Ihmi­siä ote­taan huu­mei­siin liit­ty­vis­tä rötök­sis­tä kiin­ni ja ainei­den ja asei­den alku­pe­rää sel­vi­te­tään päivittäin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus