Huip­pu­päi­vä kala­tie­tou­den parissa

– Nyt ei muuta kuin siimat kireiksi, innostivat välinerastilla opastamassa olleet Kari Kaleva (oik.) ja Tapio Metsikkö.– Nyt ei muuta kuin siimat kireiksi, innostivat välinerastilla opastamassa olleet Kari Kaleva (oik.) ja Tapio Metsikkö.

Onpa ollut aivan huip­pu­päi­vä, kom­men­toi­tiin Hau­ki­pu­taan Ase­man kou­lul­la vii­me tors­tai­na vie­te­tyn kalas­tus­ta­pah­tu­man antia. Koko kou­lun oppi­laat ykkös­luok­ka­lai­sis­ta kuu­to­siin opet­ta­ji­neen sekä vie­rei­sen päi­vä­ko­din väki osal­lis­tui­vat kalas­tus­päi­vään, jon­ka mer­keis­sä kou­lun ken­täl­le oli pys­ty­tet­ty tie­to- ja tehtävärasteja. 

Pis­teis­sä voi­tiin ope­tel­la teke­mään sol­mu­ja, tun­nis­ta­maan kuvis­ta kala­la­je­ja, tutus­tua kalas­tus­vä­li­nei­siin ja osal­lis­tua uis­ti­men tark­kuus­heit­toon. Kalan käsit­te­lyyn saa­tiin oppia ja hui­pen­nuk­sek­si mais­tiai­si­na pais­tet­tua ahventa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus