Hei­ton nai­set jat­koon Suo­men Cupissa

Haukiputaan Heiton salibandyn edustusjoukkue, kuvassa ylhäältä vasemmalta oikealle: Sanna Risteli, Marianne Pohjonen, Tuuli Koskinen, Henna Haikonen, Jenna Suutari, Anne-Maria Tolpanniemi (C), Annukka Häkli, valmentaja Pasi Soronen, joukkueenjohtaja Eeva Repo. Keskirivi vasemmalta oikealle: Karin Koutuaniemi, Katja Soronen, Anu Heikkinen, Jemina Haikonen, Leila Meriläinen, Linda Rautio. Alarivi vasemmalta oikealle: maalivahdit Maria Laukkanen, Taru Jämsä. Kuva: HauHe

Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn nais­ten edus­tus­jouk­kue ete­ni jat­koon TEHO Sport Suo­men Cupis­sa. Tur­naus­muo­toi­nen 1. kier­ros pelat­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na useil­la eri paik­ka­kun­nil­la. Hei­ton nai­set pela­si­vat oman loh­kon­sa pelit sun­nun­tai­na Iso­ky­rös­sä, jos­sa pelaa­mas­sa oli­vat HaHen lisäk­si FBC Remix (Iso­ky­rö), Blue Fox (Uusi­kaar­le­pyy) sekä SB Vaa­sa (Vaa­sa).

Hei­ton nai­set pela­si­vat kum­mat­kin pelin­sä sar­ja­por­ras­ta ylem­pä­nä (1.divisioonaa) pelaa­via jouk­kuei­ta vas­taan. Ensim­mäi­ses­sä pelis­sä Blue Fox kaa­tui kova­ta­soi­sen pelin jäl­keen luke­min 5–6. Toi­ses­sa pelis­sä HaHe kukis­ti koti­jouk­kue FBC Remix:in luvuin 2–9 ja var­mis­ti näin paik­kan­sa jat­kos­sa. Toi­nen jat­koon eden­nyt jouk­kue oli Blue Fox, joka HaHe:lle hävit­ty­ään voit­ti kak­si seu­raa­vaa peliä. Jat­koon pää­si siis kah­del­la voi­tol­la. Hei­ton tehok­kaim­mat pelaa­jat päi­vän aika­na oli­vat Tuu­li Kos­ki­nen (3+1), San­na Ris­te­li (3+1) sekä Jemi­na Hai­ko­nen (2+2).

Suo­men Cupin 2. kier­ros pela­taan myös tur­naus­muo­toi­se­na nel­jäl­lä eri paik­ka­kun­nal­la. Mukaan kier­rok­sel­le liit­tyy 1.kierrokselta jat­koon pääs­sei­den lisäk­si ylem­män tason jouk­kuei­ta F- lii­gan B‑lohkosta. HaHen kans­sa samaan loh­koon tulee B- loh­kos­sa pelaa­va Pirk­ka­lan Pir­kat (Pirk­ka­la) sekä 1.divisioonajoukkueet Sal­Ba (Rau­ma) ja SS Nova (Espoo). Tur­naus pela­taan Pirk­ka­las­sa sun­nun­tai­na 13.9.

Lin­da Rautio