Hei me raivotaan

Onko meis­tä tul­lut lyhyt­pin­nai­sem­pia? Ärsyyn­nym­me­kö hel­pos­ti mität­tö­mis­tä­kin asiois­ta? Ovat­ko viha­vies­tit ja some­rai­vo todel­li­sia tun­teen­pur­kauk­sia, vai puo­li­huo­li­mat­to­mas­ti hei­tet­tyä läp­pää ajan­ku­luk­si, digia­jan viih­det­tä parem­man teke­mi­sen puut­tees­sa? Vai­kea on toi­si­naan käsit­tää, mik­si odot­ta­mi­nen kau­pan kass­ajo­nos­sa rai­vos­tut­taa, pin­na palaa lii­ken­tees­sä köröt­te­le­vil­le ja kame­lin sel­kä kat­ke­aa, jos auto ei mah­du park­ki­pai­kal­le. Puhu­mat­ta­kaan, jos net­ti tök­kii – ei pää­se edes kirjoittamaan… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus