Tie­to­vi­sa 23.10.

Kysy­myk­set 1.    Mihin vuo­den­ai­kaan hir­vet ovat kii­mas­sa ja parit­te­le­vat? 2.    Mil­lä tutum­mal­la nimel­lä tun­ne­taan kah­vi­her­ne? 3.    Mis­sä kau­pun­gis­sa on Sau­vo­saa­ren kau­pun­gin­osa? 4.    Mikä kir­jain on Suo­men Pan­kin liik­keel­le las­ke­mien euro­se­te­lien nume­ro­sar­jan alus­sa? 5.    Min­kä maa­lai­nen len­to­yh­tiö on LOT? a) lat­via­lai­nen, b) liet­tua­lai­nen, c) puo­la­lai­nen, d) slo­va­kia­lai­nen 6.    Mis­sä urhei­lu­la­jis­sa iiläi­nen Mark­ku Kal­lio­rin­ne on voit­ta­nut useita… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus