Tie­to­vi­sa 23.10.

Kysy­myk­set
1.    Mihin vuo­den­ai­kaan hir­vet ovat kii­mas­sa ja parit­te­le­vat?
2.    Mil­lä tutum­mal­la nimel­lä tun­ne­taan kah­vi­her­ne?
3.    Mis­sä kau­pun­gis­sa on Sau­vo­saa­ren kau­pun­gin­osa?
4.    Mikä kir­jain on Suo­men Pan­kin liik­keel­le las­ke­mien euro­se­te­lien nume­ro­sar­jan alus­sa?
5.    Min­kä maa­lai­nen len­to­yh­tiö on LOT? a) lat­via­lai­nen, b) liet­tua­lai­nen, c) puo­la­lai­nen, d) slo­va­kia­lai­nen
6.    Mis­sä urhei­lu­la­jis­sa iiläi­nen Mark­ku Kal­lio­rin­ne on voit­ta­nut usei­ta suo­men­me­stra­uuk­si
7.    Mikä eläin on evan­ke­lis­ta Mar­kuk­sen sym­bo­li?
8.    Mis­sä jär­ves­sä on Mana­man­sa­lo-nimi­nen saa­ri?
9.    Kuka oli Moham­med Reza Pah­la­vi?
10.  Minä vuon­na perus­tet­tiin Poh­jois­mai­den Neu­vos­to? a) 1932, b) 1945, c) 1952, d) 1962

Vas­tauk­set
1.    Syk­syl­lä
2.    Kik­her­ne
3.    Kemis­sä
4.    L-kir­jain
5.    c) puo­la­lai­nen
6.    Nyrk­kei­lys­sä
7.    Lei­jo­na
8.    Oulu­jär­ves­sä
9.    Ira­nin vii­mei­sin shaa­hi
10.   c) 1952