Hau­Pan nai­sil­le tap­pio Vaasasta

Hau­Pan nai­set mat­ka­si­vat Vaa­saan lau­an­tai­aa­mu­na ja koh­ta­si­vat VIFK:n jo tois­ta­mi­seen täl­lä kau­del­la. Jouk­kue läh­ti peliin hyväl­lä asen­teel­la, mut­ta har­mil­li­ses­ti peli päät­tyi 3–1 koti­jouk­ku­een voittoon.

Peli läh­ti hyvin käyn­tiin, kun Anni Kont­ti­nen pelat­tiin yksin läpi ja hän sijoit­ti pal­lon var­mas­ti oike­aan ala­nurk­kaan jo kuu­den­nel­la peli­mi­nuu­til­la. Peli ete­ni tasai­ses­ti ja Hau­Pa pää­si raken­ta­maan hyviä tilan­tei­ta, mut­ta maa­lin­te­koa­lueil­le ei aina pääs­ty. VIFK sai pelat­tua mon­ta vaa­ral­lis­ta pal­loa Hau­Pan lin­jan taak­se ja teet­ti töi­tä puolustuslinjalle.

21. minuu­til­la VIFK:n Fan­ny Forss teki vaa­sa­lais­ten ensim­mäi­sen maa­lin. Peli jat­kui tasai­se­na, kun­nes Aman­da Kass iski VIFK:n joh­toon ajas­sa 36.

Tois­ta puo­liai­kaa jat­ket­tiin tasai­sis­sa mer­keis­sä eikä kum­mas­sa­kaan pää­dys­sä näh­ty juu­ri­kaan vaa­ral­li­sia maa­lin­te­ko­paik­ko­ja. Hau­Pa suo­rit­ti kol­me pelaa­ja­vaih­toa noin puo­lia­jan puo­li­vä­lis­sä, jot­ta peliin saa­tai­siin tuo­rei­ta jalkoja.

VIFK kui­ten­kin sai luo­tua pai­net­ta Hau­Pan pää­tyyn, mut­ta Hau­Pan maa­li­vah­ti Sai­ja Suni oli hyvin hereil­lä. Minuu­til­la 74 Aman­da Kass tykit­ti VIFK:n jo kah­den maa­lin kar­ku­mat­kal­le. Lop­pua koh­ti Hau­Pa sai raken­net­tua muu­ta­mia vaa­ral­li­sia hyök­käyk­siä, mut­ta kun­nol­li­sil­le veto­pai­koil­le ei vali­tet­ta­vas­ti pääs­ty. Pis­teet jäi­vät har­mil­li­ses­ti Vaa­saan ja Hau­Pa jat­kaa sar­jas­sa 5 pisteellä. 

Upei­ta tor­jun­to­ja esit­tä­nyt Sai­ja Suni pal­kit­tiin Hau­Pan par­haa­na pelaa­ja­na. Hän kom­men­toi men­nyt­tä peliä:

– Omas­ta mie­les­tä­ni peli ei kul­ke­nut. Ei pys­tyt­ty pelaa­maan jouk­ku­ee­na tar­peek­si hyvin yhteen ja oltiin lii­an passiivisia.

Seu­raa­va peli pela­taan ensi lau­an­tai­na 31.7. kel­lo 14.00. Län­si­tuu­les­sa, kun TuWe Turus­ta mat­kaa Haukiputaalle.

Assi Lies­ka, Kia Höglund