Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­ta muka­na uudes­sa säh­kön­myyn­tiyh­tiös­sä

Martinniementiellä sijaitsevassa Haukiputaan Sähköosuuskunnan toimipisteessä vietettiin 100-vuotisjuhlia toissa vuonna.Martinniementiellä sijaitsevassa Haukiputaan Sähköosuuskunnan toimipisteessä vietettiin 100-vuotisjuhlia toissa vuonna.

Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­ta on muka­na omis­ta­mas­sa huh­ti­kuus­sa toi­min­tan­sa aloit­ta­nei­ta säh­kön­myyn­tiyh­tiö Oomi Oy:tä ja asia­kas­pal­ve­lu­ja tuot­ta­vaa Ensin Pal­ve­lu Oy:tä. Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Sipo­la pitää uusia yhtiöi­tä hyvä­nä asia­na. – Mie­les­tä­ni on erin­omais­ta, että jouk­ko suo­ma­lai­sia yhtiöi­tä löy­si toi­sen­sa rei­lu vuo­si sit­ten ja perus­ti­vat yhtei­so­mis­tei­sen, juu­ri tähän mark­ki­na­ti­lan­tee­seen par­hai­ten sopi­van toi­mi­jan. Nyt meil­lä on riit­tä­vän suu­ret resurs­sit…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus