Kel­loon ensim­mäi­nen kerrostalo

Risto Järvelin (vas.) ja Jukka Puolakka tutkimassa rakennushankkeiden suunnitelmia Kellon kauppakorttelissa. Kohteista uusi kauppakiinteistö toteutuu ensiksi ja sitten kerrostalo.Risto Järvelin (vas.) ja Jukka Puolakka tutkimassa rakennushankkeiden suunnitelmia Kellon kauppakorttelissa. Kohteista uusi kauppakiinteistö toteutuu ensiksi ja sitten kerrostalo.

Kel­lon kes­kuk­sen ilme muut­tuu, kun sin­ne nousee alu­een ensim­mäi­nen ker­ros­ta­lo. Hank­keen toteut­taa Tech­nocam­pus Oy, joka raken­nut­taa samaan kort­te­liin myös uudet tilat K‑Market Kel­lol­le. Koh­teis­ta K‑marketin kaup­pa­kiin­teis­tö toteu­tuu ensik­si. Raken­nus­työt käyn­nis­ty­vät vapun jäl­keen, jol­loin kaup­pa menee kiin­ni. Nykyi­nen kaup­pa­kiin­teis­tö ja sen vie­res­sä tyh­jil­lään ole­va lii­ke­ta­lo pure­taan. Ava­jai­sia uudes­sa kaup­pa­ra­ken­nuk­ses­sa pääs­tään viet­tä­mään ensi tal­ve­na. Tech­nocam­pus omis­taa kokonaisuudessaan… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus