Hau­ki­pu­taan perin­ne­pol­ku: Wei­suu­ti­reh­töö­ri, jon­ka kan­ta­va lau­lu­ää­ni kuu­lui Tak­ku­ran­nal­le asti

Benjamin Snellman oli jämäkkä ja nuuka lukkari Haukiputaalla. Hänen hautansa on Haukiputaan vanhalla hautausmaalla.Benjamin Snellman oli jämäkkä ja nuuka lukkari Haukiputaalla. Hänen hautansa on Haukiputaan vanhalla hautausmaalla.

Vuo­si­na 1807–1876 Hau­ki­pu­taan luk­ka­ri­na toi­mi kan­sal­li­sen suur­mie­hem­me J.V. Snell­ma­nin setä Ben­ja­min Snell­man. Hän syn­tyi Piip­po­las­sa sää­ty­läis­per­hee­seen papin poi­ka­na 9.2.1789. Kam­pu­ra­jal­kan­sa vuok­si hänes­tä ei voi­nut tul­la pap­pia, kos­ka kirk­ko­lain mukaan papil­la ei saa­nut olla näky­vää ruu­miin­vam­maa. Ben­ja­min oli hyvin musi­kaa­li­nen ja oma­si kan­ta­van lau­lu­ää­nen. Käy­ty­ään kou­lun­sa lop­puun Oulus­sa, hän läh­ti Tem­mek­sel­le luk­ka­rin oppiin. Har­joit­te­lun jäl­keen hän… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus