Hau­ki­pu­taal­la kun­nos­te­taan kol­me leik­ki­puis­toa

Sampantien leikkipuistossa Martinniemessä ovat työt käynnissä kuten myös Asemakylän ja Kirkonkylän kunnostettavissa leikkipuistoissa.Sampantien leikkipuistossa Martinniemessä ovat työt käynnissä kuten myös Asemakylän ja Kirkonkylän kunnostettavissa leikkipuistoissa.

Tänä kesä­nä Hau­ki­pu­taal­la kun­nos­te­taan kol­me leik­ki­puis­toa, jot­ka sijait­se­vat kir­kon­ky­läl­lä, Ase­ma­ky­läs­sä ja Mar­tin­nie­mes­sä. Kaik­ki koh­teet ovat täl­lä het­kel­lä työn alla, ker­too kau­pun­gin­puu­tar­hu­ri Heik­ki Pulk­ki­nen. Sam­pan­tien leik­ki­paik­ka Mar­tin­nie­mes­sä val­mis­tuu kesä­kuun lop­pu­puo­lel­la. Myös Sark­ki­sen­mut­kan leik­ki­paik­ka Ase­ma­ky­läs­sä val­mis­tuu kesä­kuun lopus­sa. Iso­nii­tyn­puis­ton leik­ki­paik­ka kir­kon­ky­län kes­kus­tan lähis­töl­lä Iso­nii­tyn­tien ja Ytin­ka­rin­tien väli­sel­lä puis­toa­lu­eel­la on val­mis hei­nä­kuun alus­sa. – Sark­ki­sen­mut­kan leik­ki­puis­to siir­tyy vil­kas­lii­ken­tei­sen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus