Hau­ki­pu­taa­lais­vä­riä pinup-kisan finaa­lis­sa

Hau­ki­pu­taa­lai­nen yrit­tä­jä Vil­ma Kin­nu­nen odot­taa hei­nä­kuun lop­pua malt­ta­mat­to­ma­na. Tuol­loin hänen tien­sä vie Bur­ger Pirt­ti -ravin­to­lan kyö­kin ääres­tä Kemiin Run to 60’s tapah­tu­maan. Siel­lä hän osal­lis­tuu Mid­night Sun Pinup -mal­li­kil­pai­luun, jon­ka fina­lis­tik­si hänet valit­tiin tänä kevää­nä. Pinup on nimi­tys roman­ti­soi­dus­ta ame­rik­ka­lai­ses­ta 50-mei­nin­gis­tä vai­kut­tei­ta otta­vas­ta tyy­li­suun­tauk­ses­ta. Pinup-tyy­liin kuu­lu­vat muun muas­sa kel­lo­me­kot, tyl­li­ha­meet ja rock’n’roll -hen­ki­set asus­teet. Kin­nu­nen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus