Tie­to­vi­sa 23.7.2018

Kysy­myk­set 1. Mikä on kas­sa­va, nisä­käs, kas­vi vai kala? 2. Kenen fik­tii­vi­sen hah­mon oikea nimi on Kit Wal­ker? 3. Kenes­tä ker­too Taru Schro­de­ruk­sen kir­joit­ta­ma kir­ja ”Äiti­nä hui­pul­la…” 4. Min­kä uskon­non uskon­nol­lis­ten nor­mien mukaan val­mis­tet­tu ruo­ka on kos­her? 5. Min­kä nykyi­sen val­tion alu­eel­la eli­vät mui­nai­set etrus­kit? a) Espan­jan, b) Ita­lian, c) Krei­kan, d) Rans­kan 6. Minkä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus