Hau­ki­pu­taan tori val­mis­tuu loka­kuun alkupuolella

Torin Rannantien puoleiselle sivustalle on valmistumassa esiintymislava/koroke, johon saadaan myös sähköistys tapahtumien järjestämistä varten.

Hau­ki­pu­taan toria­lu­een perus­teel­li­nen kun­nos­tus­työ val­mis­tuu loka­kuun alku­puo­lel­la. Torin oli alun­pe­rin mää­rä olla val­mis syys­kuun lopus­sa, mut­ta ura­kan aika­na on jou­dut­tu teke­mään pie­niä muu­tos­töi­tä niin, että ne ovat vai­kut­ta­neet aika­tau­luun. Muu­toin torin uudis­tus­työt ovat eden­neet suun­ni­tel­lus­ti, ker­too raken­nut­ta­jain­si­nöö­ri Saku Pel­to­nie­mi Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympäristöpalveluista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus