Hau­ki-uin­nit oli­vat suu­rem­mat kuin kos­kaan — Hau­ki­pu­taan Hei­ton Han­nu Sai­kan­mä­ki ei ymmär­rä Lin­nan­maan uima­hal­lin raken­ta­mis­ta

Hauki-uinneissa Raksilassa nähtiin noin 960 starttia 13 eri uimaseuran edustajilta. Haukiputaan Heitto järjesti kisat kolmatta kertaa Raksilan hallissa. (Kuva: Hannu Saikanmäki)

Hau­ki­pu­taan Hei­ton uin­ti on ollut sel­väs­sä kas­vus­sa vii­meis­ten vuo­sien ajan. Täl­lä het­kel­lä lisens­siui­ma­rei­ta on noin 60 ja eri tasoi­sia uima­rei­ta Hei­ton ryh­mis­sä on kaik­ki­aan noin 300. Hei­tä val­men­taa kak­si pää­toi­mis­ta val­men­ta­jaa sekä 14 ohjaa­jaa. Toi­min­nan­joh­ta­ja ja Hei­ton uin­ti­val­men­nuk­ses­ta vas­taa­va Han­nu Sai­kan­mä­ki ker­too, että noin seit­se­män vuot­ta sit­ten raken­net­tu uima­rin pol­ku on osoit­tau­tu­nut toi­mi­vak­si rat­kai­suk­si ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus