Etsin­tä päät­tyi onnel­li­ses­ti Siikasaaressa

Pelas­tus­lai­tos sai häly­tyk­sen Sii­ka­saa­ren uima­ran­nal­le sun­nun­tai­aa­mu­na kel­lo 8 aikaan. Ilmoit­ta­jan mukaan joku on mah­dol­li­ses­ti vajon­nut veden alle, sil­lä ran­nal­la oli nuo­ri­so­pol­ku­pyö­rä ja sukat.

Pelas­tus­lai­tos suo­rit­ti etsin­tää veneel­lä Kii­min­ki­joen ala- ja ylä­juok­sun suun­taan ja pin­ta­pe­las­ta­jat uima­ran­nan lähia­lu­eel­la ja kais­li­kos­sa tun­nin ajan. Alu­een asuk­kaat oli­vat suu­rek­si avuk­si etsin­näs­sä. Lopul­ta pelas­tus­lai­tos sai tie­don, että pol­ku­pyö­rän omis­ta­ja nuk­kuu tur­val­li­ses­ti kotona.