Elä­mää Hol­man tilal­la Hau­ki­pu­taal­la

Vanhin Holma on yksi alueemme vanhimmista asuinrakennuksista. Perimätiedon mukaan se olisi rakennettu vuonna 1726.Vanhin Holma on yksi alueemme vanhimmista asuinrakennuksista. Perimätiedon mukaan se olisi rakennettu vuonna 1726.

Hol­man tila sijait­see Hau­ki­pu­taan kirk­ko­tiel­lä. Van­hin Hol­ma on yksi alu­eem­me van­him­mis­ta talois­ta. Se oli­si raken­net­tu peri­mä­tie­don mukaan jo vuon­na 1726. Hol­man tila on ollut saman suvun hal­lin­nas­sa vuo­des­ta 1703. Ensim­mäi­nen isän­tä oli Heik­ki Balk­holm, jon­ka hal­lin­nas­sa tila oli vuo­teen 1727. Hänen puo­li­son­sa oli Lii­sa Kaa­pon­ty­tär. Nykyi­sin 8. pol­ves­sa tilaa hal­lit­see Erk­ki (Juha) Erkin­poi­ka Hol­ma. Tila…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus