Ei enää autoil­la Rivin­no­kal­le – yksi­tyis­tien tie­kun­ta päät­ti toi­mis­ta lii­ken­teen rauhoittamiseksi

Rivinnokan yksityistien tiekunta arvioi ulkopuolisen liikenteen osuudeksi 90 prosenttia. Huonosti kulutusta kestävä tiepohja ei ole tarkoitettu nykyiselle rasitukselle.

Hau­ki­pu­taan Rivin­no­kan vir­kis­ty­sa­lue on vii­me vuo­si­na lisän­nyt vah­vas­ti suo­sio­taan. Rivin­no­kal­le vie­vän yksi­tyis­tien tie­kun­ta aikoo kiel­tää moot­to­ria­jo­neu­vo­lii­ken­teen tien kulu­mi­sen hidas­ta­mi­sek­si ja tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­sek­si. Hau­ki­pu­taan Rivin­no­kal­la sijait­se­va laa­vu on vii­me vuo­si­na kerän­nyt pal­jon kävi­jöi­tä. Laa­vun kas­va­va suo­sio on aiheut­ta­nut kus­tan­nuk­sia luon­to­koh­tee­seen vie­vän yksi­tyis­tien tie­kun­nal­le, sil­lä Oulun kau­pun­gin ja Hau­ki­pu­taan jako­kun­nan Rivin­no­kan alu­ees­ta teke­mä vuo­kra­so­pi­mus ei vel­voi­ta kaupunkia… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus