Atk-Cent­ral huol­taa tie­to­ko­nei­ta 10 vuo­den kokemuksella

Atk-Centralin yrittäjä Jaakko Kärenaho huoltaa, myy ja kokoaa tietokoneita vuosien kokemuksella.

Inke­ri Har­ju Hau­ki­pu­das Atk-Cent­ral on kuu­lu­nut Hau­ki­pu­taan katu­ku­vaan jo 10 vuot­ta. Pää­asias­sa tie­to­ko­nei­ta huol­ta­van yri­tyk­sen perus­ti alun­pe­rin Kim­mo Kal­lio, jol­ta yri­tyk­sen nykyi­nen omis­ta­ja Jaak­ko Käre­na­ho osti lii­ke­toi­min­nan vuon­na 2012. Ennen hotel­li Samant­tan vie­res­sä sijain­nut Atk-Cent­ral muut­ti muu­ta­ma vuo­si sit­ten tien toi­sel­le puo­lel­le Tek­ni­set- kodin­ko­ne­liik­keen kans­sa samaan raken­nuk­seen. Oppi­po­jas­ta yrit­tä­jäk­si Käre­na­hon ura tie­to­ko­nei­den paris­sa alkoi työelämävalmennuksella… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus