Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luettavissa

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on kaik­kien luet­ta­vis­sa tule­vaan maa­nan­tai-iltaan saak­ka. Myös Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa. Tänään leh­den välis­sä on ilmes­ty­nyt myös Koi­te­li elää! ‑tapah­tu­man lii­te. Sen­kin voi lukea Ran­ta­poh­jan verk­ko­si­vu­jen kaut­ta. Näköis­leh­den pää­see luke­maan lin­kis­tä Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti Koi­te­li elää! ‑lii­te löy­tyy täs­tä: Koi­te­li elää! Muka­via lukuhetkiä!… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus