Asu­kas- ja kyläyh­tei­sö­jen toi­min­ta-avus­tus nyt haettavana

Asu­kas- ja kyläyh­dis­tys­ten toi­min­ta-avus­tus­ten haku vuo­del­le 2023 on käyn­nis­sä. Hakuai­ka päät­tyy 15.3. kel­lo 15.30.

Oulun kau­pun­gin kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­sen ja yhtei­sö­toi­min­nan hal­lin­noi­maa toi­min­ta-avus­tus­ta voi­vat hakea Oulus­sa toi­mi­vat asu­ka­syh­tei­söt, esi­mer­kik­si asu­ka­syh­dis­tyk­set tai kyläyhdistykset.

Hake­mus tulee toi­mit­taa kau­pun­gin kir­jaa­moon. Asu­kas- ja kyläyh­dis­tys­ten toi­min­ta-avus­tuk­sen haku siir­tyy eAsioin­tiin vas­ta ensi vuonna.