Ari­nan uusi edus­ta­jis­to valittu

Ari­nan vuo­den 2022 edus­ta­jis­ton vaa­leis­sa äänes­ti kol­mas­osa asia­kas­o­mis­ta­jis­ta. Ään­tään käyt­ti 56 958 jäsen­tä (32,2%), kun edel­li­ses­sä vaa­lis­sa äänen­sä antoi 43 596 jäsen­tä (26,8%). Edus­ta­jis­toon valit­tiin 65-jäse­ni­nen edus­ta­jis­to kuu­del­ta jäse­na­lu­eel­ta. Ehdok­kai­ta vaa­leis­sa oli kaik­ki­aan 200. Jäse­na­lue 1:een kuu­lu­vat Oulu, Ii, Muhos, Uta­jär­vi ja Vaala.

Jäse­na­lu­eel­ta 1 edus­ta­jis­toon kau­del­le 2022–26 valit­tiin Pek­ka Kai­nua, Mar­ja-Lee­na Kemp­pai­nen (luo­puu edus­ta­jis­ton jäse­nyy­des­tä ja jat­kaa hal­lin­to­neu­vos­tos­sa), Son­ja Heis­ka­nen, uusi, Anne­li Näp­pä, Ruusa Por­taan­kor­va, uusi, Roo­sa Pos­ti, uusi, Rei­jo Virk­ku­nen, uusi, Mir­ja Kaar­ti­nen , Rei­jo Sal­li­nen, Essi Wat­hen, uusi, Pir­jo Sir­viö, Rau­no Hek­ka­la, Min­na Leh­to­vaa­ra, Kir­si­ma­ria Pako­nen, uusi, Jani­ka Har­ju, Mar­ko Hon­ka­lam­pi, uusi, Kyös­ti Asi­kai­nen, Ant­ti Hut­tu-Hil­tu­nen (luo­puu edus­ta­jis­ton jäse­nyy­des­tä ja jat­kaa hal­lin­to­neu­vos­tos­sa), Tero Väy­ry­nen, uusi, Aar­ne Mäke­lä (luo­puu edus­ta­jis­ton jäse­nyy­des­tä ja jat­kaa hal­lin­to­neu­vos­tos­sa), Eero Suo­me­la, uusi, Kari Myl­ly­nie­mi, Junes Lok­ka, Mar­ja-Lii­sa Pyl­väs, Oili Kale­va, Tuu­la Ala-Aho, uusi, Rai­mo Hämeen­nie­mi, Pent­ti Kuu­kas­jär­vi, Anne­ma­ri Eno­jär­vi, Mar­ja Suo­mi­nen, uusi, Anne Riepula.

Jari-Juk­ka Joke­la, uusi, nousee edus­ta­jis­toon 1. vara­si­jal­ta Kemp­pai­sen luo­pues­sa edus­ta­jis­ton jäse­nyy­des­tä, Han­na Käs­mä, nousee edus­ta­jis­toon 2. vara­si­jal­ta Ant­ti Hut­tu-Hil­tusen luo­pues­sa edus­ta­jis­ton jäse­nyy­des­tä, Aira Lie­vet­mur­su, uusi, nousee edus­ta­jis­toon 3. vara­si­jal­ta Mäke­län luo­pues­sa edus­ta­jis­ton jäsenyydestä.

Vaa­lien ääni­ku­nin­gas oli Pek­ka Kai­nua (903 ään­tä) Oulus­ta. Seu­raa­vak­si eni­ten ääniä sai­vat Annuk­ka Kur­vi­nen (887 ään­tä) Rova­nie­mel­tä ja Mar­ja-Lee­na Kemp­pai­nen (870 ään­tä) Oulus­ta. Suo­ral­la vaa­li­ta­val­la tois­ta ker­taa toteu­te­tuis­sa vaa­leis­sa edus­ta­jis­toon pää­si pie­nim­mil­lään 267 äänellä.

65-jäse­ni­seen edus­ta­jis­toon valit­tiin 35 nais- ja 30 mies­jä­sen­tä, jois­ta 34 (52 %) oli uusia. Edus­ta­jis­toon vali­tut ja kaik­kien ehdok­kai­den ääni­mää­rät on jul­kais­tu arina.fi/vaalit vaalisivuilla.