Annan­mäen P‑paikalle laajennus

Hau­ki­pu­taan Anna­lan­kan­gas on vil­kas­ta ja suo­sit­tua lii­kun­ta- ja vir­kis­ty­sa­luet­ta. Annan­mäen pysä­köin­tia­lue Iso­nie­men­tien var­rel­la on koet­tu ahtaak­si, sil­lä käyt­tä­jiä on paljon.

Hau­ki­pu­taan Latu teki kun­ta­lais­aloit­teen Oulun kau­pun­gil­le tar­pees­ta laa­jen­taa park­kia­luet­ta. Aloit­teen jät­ti Ladun Han­nu Lil­ja­mo ja ideoi­mas­sa aloi­tet­ta oli muka­na Han­nu Pie­ti­lä.

Ulkoi­lu­lii­kun­ta­pääl­lik­kö Mika Puo­li­tai­val Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­luis­ta on vas­tan­nut aloit­tee­seen. Kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut toteut­taa tämän syk­syn aika­na, ennen hiih­to­kau­den aloi­tus­ta, Annan­mäen P‑alueelle pie­nen laa­jen­nuk­sen kau­pun­gin hal­lin­noi­mal­le maa-alueelle.