Äänes­ty­sa­lueil­la löy­tyy ero­ja puo­luei­den kannatuksessa

Uusien hyvinvointialueiden aluevaltuustot päättävät sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä vuoden 2023 alusta lukien. Valtuustojen työsarka käynnistyy jo tämän vuoden maaliskuun alusta.

Puo­luei­den kan­na­tuk­ses­sa Oulun 55 eri äänes­ty­sa­lu­eel­la löy­tyy eroa­vai­suuk­sia­kin, vaik­ka val­tao­sal­la aluei­ta kes­kus­ta kerä­si eni­ten ääniä ja seu­raa­vak­si eni­ten kokoo­mus. Vih­reän ja sini­sen värin lisäk­si äänes­tys­kar­tal­ta löy­tyy kol­me punais­ta äänestysaluetta.

Mar­tin­nie­men äänes­ty­sa­lu­eel­la alue­vaa­lien suo­si­tuim­mak­si puo­lu­eek­si nousi SDP, jon­ka ehdok­kai­ta kan­nat­ti 23,8 pro­sent­tia äänes­tä­neis­tä. Seu­raa­vak­si eni­ten kan­na­tus­ta sai kes­kus­ta (20,7%) ja kol­man­nek­si suo­si­tuin oli Vasem­mis­to­liit­to (20,0%).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus