80 vuot­ta täyt­tä­vä Eila Moso­rin: “Elä­mäs­sä pitää olla haas­tei­ta ja pää­ko­pal­le töi­tä”

Eila Mosorin on aktiivinen kuvataideharrastaja, ja maalaa edelleen itsekin.Eila Mosorin on aktiivinen kuvataideharrastaja, ja maalaa edelleen itsekin.

Huo­men­na 29. hei­nä­kuu­ta 80 vuot­ta täyt­tä­vän Eila Moso­ri­nin elä­mäl­lä on ollut vauh­di­kas alku. Hänen äitin­sä läh­ti vii­mei­sil­lään ras­kaa­na pyö­räi­le­mään Jää­lin Kala­mäes­tä kau­pun­kiin, aja­tuk­se­naan käy­dä kier­te­le­mäs­sä vie­lä ennen lap­sen syn­ty­mää. – Äidin oli­kin pak­ko pol­kea suo­raan syn­ny­tys­lai­tok­sel­le. Kau­pun­ki­reis­sus­ta tuli odo­tet­tua pidem­pi, ja äiti sai pois­tua takai­sin kotiin tytär kai­na­los­saan, Moso­rin nau­raa. Eila Moso­rin viet­ti lap­suu­ten­sa Jää­lis­sä.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus