Yli­kii­min­gin hiih­tocup käyn­nis­tyi Vesa­las­ta

His­to­rial­li­nen ensim­mäi­nen Yli­kii­min­gin hiih­tocup käyn­nis­tyi Yli­kii­min­gin kou­lun Vesa­lan yksi­kön hiih­to­maas­tois­ta lau­an­tai­na. Pai­kal­la oli run­saas­ti hiih­tä­jiä huol­ta­ji­neen ja kan­nus­ta­ji­neen. Aurin­ko hel­li ja keli oli hyvä. Vesa­las­sa jokai­nen sai hiih­tää halua­maan­sa tyy­liä. Kil­pai­lu­jen lomas­sa sai las­kea mäkeä ja naut­tia kah­vion anti­mis­ta. Monet tote­si­vat, että hih­tocup on hyvä idea ja innos­taa lap­sia hiih­tä­mään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus