Vesai­sen­lin­na on näh­nyt yli­kii­min­ki­läi­se­lä­mää monel­ta kan­til­ta

Toivo Pelkonen, Ritva Ukonmaanaho ja Lasse Haapamäki katselevat vanhoja kuvia, jotka kertovat Vesaisenlinnan historiasta. He toivovat, että ihmiset löytäisivät arkistojensa kätköistä edelleen kuvia Vesaisenlinnan tapahtumista ja toimittaisivat ne myös Nuijamiehille.

Vesai­sen­lin­nan 90-vuo­ti­sen his­to­rian äärel­lä ensin väki­sin­kin hil­jen­tyy, kun ker­ra­taan suo­je­lus­kun­ta­ta­lok­si raken­ne­tun talon ensim­mäi­siä vuo­si­kym­me­niä. Myö­hem­mät vuo­det tans­si- ja dis­ko­muis­toi­neen hyker­ryt­tä­vät ja tuo­vat mie­leen halun pala­ta men­nei­siin vuo­si­kym­me­niin. Miten vain upea­na säi­ly­neen talon his­to­ri­aa kat­soo, on sii­nä tari­noi­ta ker­rot­ta­vak­si jäl­ki­pol­vil­le pit­käk­si aikaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus