Valo­kui­dun raken­ta­mi­nen ete­nee Ylikiimingissä

Kai­ran Kui­tu Oy:n valo­kui­dun Yli­kii­min­gis­sä tilan­neet talou­det on kaa­pe­loi­tu. Tavoit­tee­na on saa­da kaik­ki loput liit­ty­mät asen­net­tua ja käyt­töön vie­lä tämän vuo­den lop­puun men­nes­sä. Maan jää­ty­mi­ses­tä ja lumes­ta joh­tuen osas­sa koh­teis­ta jou­du­taan teke­mään ulko­sei­nus­tal­la vii­meis­te­ly­töi­tä vie­lä ensi kesänä.