Vaa­li­huo­neen ovi kävi tasai­ses­ti Yli­kii­min­gis­sä

Hanna ja Jarkko Aarrekorpi käväisivät sunnuntaina Juopulilta äänestämässä Ylikiimingin asukastuvan yhteydessä olleella äänestyspaikalla. Vaalipäivä, jolloin toimitetaan presidentinvaalit on myös virallinen liputuspäivä, joten Suomen liput liehuivat saloissa niin äänestyspaikoilla kuin muuallakin.

Rei­lut 550 äänes­tä­jää kävi Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­van äänes­tys­pai­kal­la käyt­tä­mäs­sä äänioi­keut­taan sun­nun­tai­na var­si­nai­se­na äänes­tys­päi­vä­nä. Sun­nun­tai­aa­mu käyn­nis­tyi rau­hal­li­ses­ti, sil­lä parin ensim­mäi­sen tun­nin aika­na noin 60 yli­kii­min­ki­läis­tä oli ehti­nyt vaa­li­huo­neis­toon äänes­tä­mään. Ennak­koon äänen­sä kävi anta­mas­sa kaik­ki­aan 1 015 yli­kii­min­ki­läis­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus