Uusia tuu­lia seu­ra­kun­nan kiin­teis­töil­lä Yli­kii­min­gis­sä

Suojellut vanhan pappilan rakennukset Ylikiimingin keskustassa ovat saamassa uuden omistajan, joka aikoo hiljalleen kunnostaa niitä. (Arkisto: Niina Keväjärvi)Suojellut vanhan pappilan rakennukset Ylikiimingin keskustassa ovat saamassa uuden omistajan, joka aikoo hiljalleen kunnostaa niitä. (Arkisto: Niina Keväjärvi)

Van­han seu­ra­kun­ta­ta­lon sekä van­han pap­pi­lan kiin­teis­töt ja Papin­kaar­re-nimi­nen tila ovat vih­doin löy­tä­mäs­sä osta­jan­sa Yil­kii­min­gis­sä. Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mä on jo usean vuo­den ajan yrit­tä­nyt myy­dä kiin­teis­tö­jä, ja nyt yhtei­nen kirk­ko­neu­vos­to esit­tää kirk­ko­val­tuus­tol­le, että se myi­si edel­lä mai­ni­tut kiin­teis­töt. Van­han pap­pi­lan kiin­teis­tön sisäl­täen van­han pap­pi­lan hir­si­run­gon ja rii­hi-ait­ta­ra­ken­nuk­sen esi­te­tään myy­tä­väk­si yli­kii­min­ki­läi­sel­le Jar­mo Kokol­le hin­taan 15 200 euroa sekä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus