Ryn­ke­byn tämän­vuo­ti­nen ajo­mat­ka on nyt taka­na

Tour de Finlandin kuskit ajoivat reissun päätöspäivänä mutkan Ylikiimingin Ylivuoton kautta. Kaikkiaan hyväntekeväisyyspyöräilyn aikana ajettiin noin 560 kilometriä. (Kuva: Marko Kerola)

Hyvän­te­ke­väi­syys­pyö­räi­li­jöi­den mat­ka Parii­siin vaih­tui tänä vuon­na koro­nan vuok­si Tour de Fin­lan­diin. Team Ryn­ke­by – God Mor­gon Oulu ajoi vii­me vii­kon­vaih­tees­sa yhteen­sä noin 560 kilo­met­rin mat­kan eri puo­lil­la Poh­jois-Poh­jan­maa­ta. Oulu­lais­jouk­ku­een kel­lo­lais­kap­tee­ni Samu­li Romp­pai­nen ker­too, että mat­ka sujui oikein hyvin ja tur­val­li­ses­ti vaih­te­le­vis­sa säis­sä. Kai­kis­ta eni­ten hän­tä ilah­dut­ti se, että rei­tin var­rel­la oli run­saas­ti kan­nus­ta­jia ja tuki­joi­ta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus